Koulutus

Edimaster Oy järjestää tämän koulutusohjelman mukaisia kursseja. Kurssipaikkana on pääsääntöisesti Edimaster Oy:n Helsingin toimipiste.

Kouluttajina kursseilla toimivat Edimaster Oy:n konsultit.

Kurssimaksu sisältää koulutuksen  ja kurssimateriaalin,  aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan.
Minimiosallistujamäärä kullekin kurssille on kolme henkeä ja maksimi kuusi henkeä.

Kurssit pyritään järjestämään 1-2 kertaa vuodessa kysynnästä riippuen.
Asiakaskohtaisia räätälöityjä kursseja toteutamme erillispaketteina sopimuksen mukaan.

Koulutusohjelmassamme ovat tällä hetkellä seuraavat kurssit (kaikki hinnat ilman alv).

GCI TradeXpress User Training 

Kurssilla käydään läpi GCI TradeXpress –järjestelmän osat ja toiminnallisuus.

Lisäksi perehdytään TradeXpressin uuteen käyttöliittymään, Business Governanceen, jolla opitaan perustamaan tiedonsiirron osapuolia ja tietoyhteyksiä sekä suorittamaan päivittäistä tiedonsiirron valvontaa ja poikkeustilanteiden selvittämistä.

Kurssin käytyään osallistujat osaavat perustaa uusia ja ylläpitää olemassaolevia tietoyhteyksiä GCI TradeXpressilla ja pystyvät suoriutumaan järjestelmän päivittäisestä valvonnasta.

Kurssin kesto: 1 pv

Hinta:            600 €/hlö

GCI TradeXpress Administration 

Kurssilla käydään läpi GCI TradeXpress –järjestelmän arkkitehtuuri ja toiminnallisuus järjestelmän administraattorin näkökulmasta.

Kurssin ohjelmaan sisältyvät järjestelmän konfigurointiin ja hallinnointiin liittyvät toimenpiteet, mm. käyttäjien ja käyttöympäristöjen perustaminen ja konfigurointi, järjestelmän toiminnan ja suorituskyvyn optimointi ja valvonta sekä tietokantojen administrointi ja arkistointi.

Kurssin käytyään osallistujat osaavat perustaa uusia ja ylläpitää olemassaolevia käyttäjiä ja käyttöympäristöjä, optimoida ja valvoa järjestelmän toimintaa, hoitaa ja arkistoida TradeXpressin tietokantoja sekä suorittaa kaikki järjestelmän yleiset huoltotoimenpiteet.

Kurssin kesto: 1 pv

Hinta:            600 €/hlö

GCI TradeXpress BPM Workshop

TradeXpress BPMS on TradeXpressin prosessien konfigurointiin tarkoitettu graafinen suunnittelutyökalu. Sen koulutus tapahtuu kaksipäiväisessä Workshop-tyyppisessä kurssissa, jonka aikana tehdään yhdessä tehtäviä siten, että jokainen koulutettava osallistuu aktiivisesti tehtävien suoritukseen.

Kurssilla opetetaan miten:

 • TradeXpress Modelerista muodostetaan yhteys TradeXpress Enterpriseen
 • partner-, edisend-, routing- ja trigger-parametreja luodaan ja ylläpidetään Modelerilla
 • TradeXpressiin luodaan prosessit (workflow:t) sanomien tai tiedostojen lähettämistä ja vastaanottamista varten
 • RTE-ohjelmia hyödynnetään prosessissa
 • muiden toimittajien ohjelmia ja scriptejä voidaan käyttää prosessissa
 • sekä TradeXpressin omia että muita tietokantatauluja hyödynnetään prosessissa
 • yksinkertaisia XML-muuntimia toteutetaan suoraan prosessissa
 • prosessi dokumentoidaan
 • prosesseja voidaan ajaa RTE-ohjelmista tai muista sovelluksista
 • prosesseja suoritetaan Runnerilla sekä valvotaan Monitoringilla ja Web Accessilla

Kurssin käytyään osallistujat osaavat nykyaikaisella tavalla perustaa uusia ja ylläpitää olemassaolevia tietoyhteyksiä TradeXpress Enterprise:lla. He osaavat myös valvoa TradeXpressin prosesseja Monitoring- ja Business Governance –työkalujen avulla sekä käynnistää ja pysäyttää Runner-prosessin, joka ohjaa TradeXpressin BP-prosessien suoritusta.

Kurssin kesto: 2 pv

Hinta:            1200 €/hlö

GCI TradeXpress Designer Workshop

TradeXpress Designer on toiminnoiltaan erittäin monipuolinen erilaisten esitystapa-muunnosten graafiseen määrittelyyn tarkoitettu ohjelmisto. Sen koulutus tapahtuu kaksipäiväisessä Workshop-tyyppisessä kurssissa, jonka aikana tehdään yhdessä tehtäviä siten, että jokainen koulutettava osallistuu aktiivisesti tehtävien suoritukseen.

Yleinen Designer Workshop sisältää aina seuraavat perusasiat:

 • Ympäristöjen perustaminen ja Designerin konfigurointi
 • Tiedoston rakenteen kuvaaminen eli inhouse referenssin tekeminen
 • EDI-inhouse- tai inhouse-EDI-muuntimen tekeminen
 • Muuntimien kääntäminen TradeXpress serverillä sekä siinä tarvittavien konfigurointien tekeminen
 • Muuntimien dokumentonti

Koulutettavien tarpeiden mukaiseksi valitaan yo. asioiden lisäksi seuraavasta luettelosta  sovittavan prioriteettijärjestyksen mukaisesti niin monta tehtävää kuin kahteen päivään mahtuu:

 • RTE-ohjelmoinnin perusteet
 • XML-dokumentin rakenteen kuvaaminen eli XML referenssin tekeminen.
 • Tietokantataulujen kuvaaminen
 • Dictionaryn ylläpitäminen (omat ympäristömuuttujat, funktiot ja koodiluettelot)
 • XML-inhouse- tai inhouse-XML-muuntimen tekeminen
 • EDI-tietokanta- tai tietokanta-EDI-muuntimen tekeminen
 • XML-tietokanta- tai tietokanta-XML-muuntimen tekemine
 • Tiedostomuuntimen tekeminen
 • Tietokantamuuntimen tekeminen
 • Vanhan muuntimen jatkokehitys eli re-engineering Designerissa
 • Rakennekuvausten dokumentointi
 • Dokumenttimallien muokkaaminen

Kaikkien ylläolevassa luettelossa mainittujen tehtävien huolellinen läpikäynti yhdessä vie aikaa 4-5 koulutuspäivää. Workshop voidaan myös räätälöidä asiakaskohtaiseksi.

Kurssin käytyään osallistujat osaavat käyttää Designeria kurssin aikana läpikäytyjen esitystapamuunnosten määrittelyyn ja muuntimien kääntämiseen suorituskelpoisiksi ohjelmiksi.

Kurssin kesto: 2 pv

Hinta: 1200 €/hlö

GCI TradeXpress Web Services

Kurssilla käsitellään yleistä Web Services –teoriaa sekä miten asiat on TradeXpressissa toteutettu.
TradeXpressin Web Services Server Connectorin työkalut ja niiden konfigurointi kuuluvat myös kurssin ohjelmaan.
Lisäksi opetellaan toteuttamaan TradeXpressilla Web Services -palveluita ja niitä käyttäviä Web Services –clientteja.

Lopuksi käydään perusteellisesti läpi esimerkki TradeXpressillä tehdystä toimivasta Web Services –toteutuksesta.
Kurssin käytyään osallistujat osaavat konfiguroida TradeXpressin Web Services Server Connectorin työkaluja ja tehdä Web Services –toteutuksia TradeXpressilla.

Kurssin kesto: 1 pv

Hinta: 600 €/hlö