Toteutus

Toteutamme yritysten välistä (EDI) ja yritysten sisäistä (EAI) tietojärjestelmäintegrointia pääasiallisesti TradeXpress-tuotteella. Teemme ammattitaitoisesti XML- ja EDI-muunnosohjelmat, tietokannat, tiedonsiirto-ohjelmat sekä erilaiset järjestelmän ylläpito- ja hallintaohjelmat.
Lisäksi avainosaamiseemme kuuluvat muun muassa:

  • UNIX ja Linux ympäristöt
  • SAP R/3 integrointi (tRFC, RFC, IDoc)
  • C/C++