compacer GmbH

Monitorointi-ratkaisulla asiakas pystyy hallitsemaan monimutkaisia liiketoiminta-
prosesseja keskitetysti. Nykypäivän prosessit koostuvat monen osapuolen
toimenpiteistä ja tietojärjestelmistä joiden on toimittava juohevasti yhteen.
Mahdollisiin ongelmiin ja virheisiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti.

Edimaster toimii Suomessa saksalaisen compacer GmbH:n edpem-tuotteen
jälleenmyyjänä.

edpem (Process Event Monitor) on alusta- ja järjestelmäriippumaton tuote jolla voidaan koota toiminnalle tärkeiden prosessien end-to-end valvonta yhteen käyttöliittymään.
edpem kokoaa eri tietojärjestelmissä ja prosesseissa syntyvän informaation käytettäväksi reaaliaikaiseti tapahtuvassa liiketoimintaprosessien valvonnassa.

Tyypillisiä tarpeita ja käyttötilanteita ovat mm.:

  1. virhetilanteiden ennakointi ja tunnistus
  2. nopea reagointi virheisiin
  3. liiketoimintaprosessin tai sen osan tehostaminen – pullonkaulojen poisto

Lisätietoja: compacerin web-sivut, Olli-Pekka Pauna olli-pekka.pauna@edimaster.fi p.020 7479 143