Generix TradeXpress

Generix TradeXpress on sähköisen liiketoiminnan alusta, jolla voidaan joustavasti ja tehokkaasti integroida sekä

  1. yrityksen omat erilaiset liiketoimintaprosessit ja niitä tukevat tietojärjestelmät (mm. SAP R/3, Oracle, WiseTime, jne.) EAI/A2A-konseptien mukaisesti että
  2. eri sidosryhmien (asiakkaat, toimittajat, alihankkijat ym.) kanssa yhteiset prosessit ja tietojärjestelmät yhdeksi keskitetysti hallituksi kokonaisuudeksi.
TradeXpress1

TradeXpress – Integration Gateway

Kokonaisuuden hallinta tapahtuu nykyaikaisella Web 2.0-teknologian Business Governance-käyttöliittymällä ja BPM-välineillä.

Lisää tietoa TradeXpressistä voit lukea esitteestä tai Generixin sivuilta.
Uusimmat tiedot tuotteesta löytyvät Ajankohtaista-sivulta.

Kansainvälisten standardien ja suositusten lisäksi TradeXpress tukee myös suomalaisia OVT-suosituksia.

TradeXpress-ohjelmisto on käytössä useissa sadoissa yrityksissä ympäri maailmaa.
Asennuksia on yhteensä n. 1600

Edimaster toimii TradeXpress-ohjelmiston VAR (Value Added Reseller) -myyjänä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Kiinassa.