Tullin suorasanoma-asiointi

06.09.2011 (09:28)

Tullin suorasanoma-asiointiin valmis ratkaisu

Edimaster on toteuttanut Tullin Web Services-pohjaiseen suorasanoma-asiointiin
valmiin pakettiratkaisun. Ratkaisu on saatavilla TradeXpress Enterprise 5.1-versioihin.

Lisätiedoti: olli-pekka.pauna@edimaster.fi